Fruit del treball i esforç d’una agrupació de comerciants i comerciantes, naix l’Associació de Promoció del Comerç d’Ontinyent, la qual ha a travessat diferents fases al llarg de la seva existència.

Durant els anys 80 i meitat dels 90, trobem una primera fase en la qual el centre urbà de la ciutat sofria un deteriorament físic important, amb problemes de despoblació i algunes zones amb marcada disminució del seu atractiu comercial així com una deslocalització dels comerços cap a altres zones de la ciutat. En aquesta primera etapa, es comptava amb una associació local de comerç amb caràcter passiu i amb les úniques funcions de reivindicar i organitzar una campanya nadalenca.

En una segon etapa, un grup d’emprenedors comença a tenir inquietuds més importants, i comencen a formar-se i plantejar-se els primers estudis de comerç, així com la necessitat de passar a ser més actius en la reivindicació comercial. És en aquest moment, quan neixen quatre associacions de diferents barris, les quals es dedicaran a la promoció continua de la zona corresponent. Al mateix temps, un grup de comerciants, en 1997, gestiona un estudi del sector i un Pla Estratègic d’Actuació Comercial.

Amb l’esmentat Pla Estratègic, s’inicia una tercera fase en la qual es crea una Agrupació d’Interès Econòmic, constituïda formalment en febrer de l’any 2000, per a la posada en marxa del Pla. Aquesta agrupació, pren un camí de proposicions més que reivindicacions i de promoció del comerç del centre urbà. La primera actuació de marcat caràcter, es dona amb la professionalització de la gestió. I poc després del seu naixement, i amb l’ampliació del nombre d’integrats i absorció de tres de les associacions creades en diferents zones, l’any 2001 es crea l’Associació de Promoció del Comerç d’Ontinyent que es converteix en un important lobby de la ciutat, representant al comerç i serveis del centre urbà.

Els últims anys, l’Associació ha apostat per frenar el deteriorament del centre i la despoblació, consolidant l’oferta existent, i recolzant i propiciant la renovació i ampliació d’aquesta. Així com també, s’ha continuat amb la promoció comercial del centre urbà, executant accions del Pla Estratègic, potenciant la innovació del sector, lluitant per canviar certes deficiències detectades en el primer estudi com la dispersió del comerç, la fugida de clients i la manca d’atracció per a altres poblacions.

Des dels seus inicis l’Associació manté una constant relació amb l’Ajuntament de la ciutat, la qual cosa ens ha permès aconseguir una plena predisposició per par d’aquest organisme local cap a la dinamització comercial del centre de la ciutat.

En aquest sentit, tots els esforços emprats ens han portat a potenciar i facilitar la instal·lació d’un centre comercial en ple centre urbà, a negociar zones de càrrega i descàrrega, d’aparcament, de neteja, de recollida selectiva de residus. Així com també ens ha permès estar presents en les diferents comissions locals com la del PGOU, a projectar actuacions en ple centre històric amb l’aprovació del PRI, a revisar la catalogació d’edificis de la zona, a potenciar la instal·lació d’activitats culturals, i a iniciar projectes de re urbanització de carrers i de senyalització i mobiliari urbà; però sobretot a unir esforços amb la Direcció General de Comerç per realitzar el PAC Ontinyent (Pla d’Acció Comercial), la qual cosa ens ha marcat l’entrada en una nova fase.

Aquesta nova fase, ens ha portat a potenciar la figura de la Gerència de Centre Urbà, que està portant fins l’actualitat el seguiment, control i posada en pràctica de les conclusions del PAC . És la figura encarregada de donar-li caràcter atractiu al centre urbà, de dinamitzar-lo, planificar, proposar i seguir totes les accions que es porten a terme; posar en marxa accions de captació i fidelització de client, centrals de serveis que milloren els serveis post-venda que, i de compres que ajuden a millorar la competitivitat dels i les associades; propiciar actuacions i esdeveniments de diferents tipus que atreguen públic de la zona, millorar la professionalitat dels comerços, potenciar la qualitat d’aquests i fer de motor per a la introducció de noves tecnologies i la innovació en el sector comercial de la ciutat. En definitiva, millorar el posicionament estratègic del nostre centre urbà.

La col·laboració entre l’Associació i l’Ajuntament per al desenvolupament i consolidació del Centre Urbà i la figura de la Gerència del Centre Urbà, es plasma en el Conveni de Col·laboració firmat per ambdues parts, renovable any rere any; així com en el contracte directe i col·laboració en la planificació i execució de tot tipus d’accions relacionades amb el centre urbà i els seus comerços i serveis.

Aquesta visió de futur, ens el podem plantejar entre altres, gràcies a la consolidació de l’Associació que, a través de les diferents accions de comunicació ha aconseguit guanyar-se un espai en la ment dels clients, per una part, i de les institucions i comerços de la ciutat, per altra.

Actualment, l’Associació compta amb 130 associats entre els comerços i serveis de la ciutat.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúas utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo · Más información
Estoy de acuerdo
Rechazar