Informació Econòmica

En aquest apartat es poden consultar els actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària. S’inclou:

  • 1. Informació de caràcter pressupostari

    Descárgatelos.

  • 2. Els comptes anuals

    Descárgatelos.

  • 3. Les retribucions íntegres percebudes anualment pels alts càrrecs

    El President, vicepresident i els membres de la Junta Directiva no reben remuneració alguna pel seu càrrec.